Menu quán Phương dê

Menu quán Phương dê

Tiết canh dê

Tiết canh dê

Thịt dê nướng y

Thịt dê nướng y

Thịt dê xông đá

Thịt dê xông đá

các món dê xào

các món dê xào

các món lẩu dê

các món lẩu dê

Thịt dê tái chanh

Thịt dê tái chanh

bắp chân dê hấp

bắp chân dê hấp

Cật dê tươi

Cật dê tươi

Lẩu đầu dê

Lẩu đầu dê